Exit Vlaamse woonbonus: voor authentieke leningsaktes vanaf 2020

De nieuwe Vlaamse regering wil de regeling van de Vlaamse woonbonus laten uitdoven door vanaf 1 januari 2020 geen nieuwe woonbonussen meer toe te kennen.

Doorslaggevend hierbij is de datum van de authentieke (bij de notaris getekende) leningsakte. Alleen als deze datum dateert van vóór 2020, kan de woonbonus nog van toepassing zijn. De datum van de koopovereenkomst is dus niet relevant.

Een wederopname van een bestaande lening wordt beschouwd als een nieuwe lening. Indien voor de wederopname geen authentieke hypothecaire leningsakte verleden wordt, geldt de datum van de aanvaarding van het kredietaanbod als datum van de lening. Enkel een wederopname van vóór 1 januari 2020 kan nog recht geven op de woonbonus.

Een loutere herfinanciering van een bestaande lening wordt beschouwd als een verderzetting van de oorspronkelijke lening, niet als een nieuwe lening. Dezelfde belastingvermindering die van toepassing was op de oorspronkelijke lening blijft van toepassing na de herfinanciering. Een eventueel bijkomend ontleend bedrag wordt dan weer wel beschouwd als een nieuwe lening.

Om te vermijden dat de looptijd van hypothecaire leningen vanuit louter fiscale overwegingen zou worden verlengd, zullen de looptijdwijzigingen vanaf 1 januari 2020 worden geneutraliseerd. De resterende looptijd van de hypothecaire lening zoals die geldt op 31 december 2019 wordt als het ware bevroren.

Ter compensatie van de verdwijning van de woonbonus wil de regering het verkooprecht bij de aankoop van de eigen woning verlagen. Wanneer een natuurlijk persoon een woning aankoopt om deze zelf als hoofdverblijfplaats te gebruiken, bedraagt het verkooprecht momenteel 7% (in plaats van normaal 10%) en kan onder bepaalde voorwaarden soms zelfs verlaagd worden tot 6%. Vanaf begin volgend jaar dalen deze tarieven verder naar respectievelijk 6% en 5%.

Hierbij geldt de datum van de authentieke koopakte als referentiedatum; wanneer deze dateert vanaf 2020 zullen de verlaagde tarieven van toepassing zijn. Als de koopovereenkomst (compromis) dateert van vóór 1 januari 2020, maar de authentieke koopakte pas na die datum verleden kan worden, zijn de verlaagde tarieven dus van toepassing.

vlaamse woonbonus


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments