Einde woonbonus sinds 1 januari 2020

Hypothecaire leningen voor de eigen woning van de belastingplichtige die woonachtig is in het Vlaams Gewest, waarvan de authentieke akte verleden is vanaf 1 januari 2020, geven geen enkel recht meer op enig fiscaal voordeel.

Een nieuwe lening of schuldsaldoverzekering voor een ander onroerend goed dan de eigen woning kan, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden, wel nog recht geven op federale fiscale voordelen.

Een wederopname van reeds afgelost kapitaal, wordt altijd aanzien als een nieuwe lening. Indien de datum van de aanvaarding van het kredietaanbod na 1 januari 2020 valt, gelden dezelfde regels als voor een nieuwe lening.

Een herfinanciering die plaatsvindt vanaf 1 januari 2020 wordt daarentegen beschouwd als de verderzetting van de bestaande lening en blijft dus recht geven op de oorspronkelijke fiscale voordelen, weliswaar beperkt tot het bedrag en de looptijd van de oorspronkelijke lening.

Ook bij pandwissel (hypotheekoverdracht) met een ongewijzigd leningscontract wijzigt er niets.

Looptijdverlengingen na 31 december 2019 zullen niet langer een fiscaal voordeel opleveren. Het voordeel van de lening blijft beperkt tot de looptijd zoals die bestond op 31 december 2019.

Voor lopende leningen van vóór 1 januari 2020 blijft alles zoals het was.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments