Diensten verstrekt door een vrijgestelde BTW plichtige of een niet BTW-plichtige aan een buitenlandse BTW-plichtige klant

Wie?

  • Vrijgestelde kleine ondernemingen 
  • Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben bijv. vrije beroepen
  • belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen  


Waarover gaat het?

Deze personen zijn niet BTW-plichtig. Wanneer er echter in een kwartaal een dienst wordt verricht aan een buitenlandse BTW-plichtige klant, moet er op het einde van het lopend kwartaal een Intracommunautaire Opgave (ICO) ingediend worden.

Wat doen?

Neem contact op met je dossierverantwoordelijke of dossierbeheerder. Breng de boekhouding binnen zodat de Intracommunautaire Opgave (ICO) tijdig kan ingediend worden.

Sanctie

  • Het “laattijdig indienen” van de ICO (max. twee maanden te laat) wordt bestraft met een boete van minimum 75 euro tot maximum 1.500 euro.
  • Het “niet indienen” van de ICO wordt bestraft met een boete van 3.000 euro

 
Belangrijk!

Ben je niet BTW-plichtig en heb je een dienst verricht voor een buitenlandse BTW-plichtige klant, neem dan onmiddellijk contact op met Coda Boekhouders!

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments