De liquidatiereserve: fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen

U kunt vanaf boekjaar 2014 de jaarlijkse winst na belasting in uw vennootschap “vastklikken” tegen een extra heffing van 10%, deze 10% wordt dan verrekend via uw aangifte vennootschapsbelasting. Achteraf kunnen deze winsten voordeliger uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Dit is een stuk interessanter dan een dividenduitkering volgens de normale regeling, dan betaalt u immers 25% RV of in sommige gevallen 15% RV (onder specifieke voorwaarden enkel voor nieuwe aandelen op naam uitgegeven na 01/07/2013 of bij vennootschappen opgericht na 01/07/2013).

Wat zijn nu de mogelijkheden van deze “geparkeerde” winst:

- u wacht minder dan vijf jaar: de vastgeklikte reserves kunnen uitgekeerd worden mits een bijkomende heffing van 15%. Globaal genomen heeft u 22,73% dividendbelasting betaald i.p.v. 25%.

- u wacht minstens vijf jaar: de vastgeklikte reserves kunnen uitgekeerd worden mits een bijkomende heffing van 5%. Globaal genomen heeft u slechts 13,64% dividendbelasting betaald i.p.v. 25%.

- u wacht tot de ontbinding: bij volledige stopzetting dient de vennootschap ontbonden en geliquideerd te worden. U betaalt geen bijkomende belasting meer indien u wacht tot het einde van de rit om de geparkeerde winsten effectief uit te keren. De 10% die u in het verleden heeft betaald is dus definitief.

Let op! De 10% is zelf niet fiscaal aftrekbaar en wordt altijd toegepast op de winst na belasting. U heeft dus uiteraard wel al 33,99% aan het normale tarief of 24,98% tot 35,54% aan het verlaagde tarief aan vennootschapsbelasting betaald.

Indien u vanaf nu elk jaar opnieuw een gedeelte van de winst zou vastklikken kan u na vijf jaar op een voordeligere manier geld uit de vennootschap naar uw privé vermogen overhevelen.

Tevens ligt er een wetsontwerp klaar dat voorziet in een uitbreiding van het bovenstaande regime voor de boekjaren 2012 en 2013. De winst na belasting van de aanslagjaren 2013 en 2014 kan dus alsnog aan een bijzondere liquidatiereserve toegevoegd worden (mits deze nog niet zijn uitgekeerd).

Voor meer informatie hierover kan u steeds terecht bij uw dossierverantwoordelijke.

Bron: Programmawet 2015
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!