Crisis-overbuggingsrecht: vaak toch onderworpen aan sociale bijdragen!

Zelfstandige verkrijgers van winsten of baten die naar aanleiding van Covid-19 crisis-overbruggingsuitkeringen ontvangen hebben, moeten hier sociale bijdragen op betalen. Deze uitkeringen worden niet beschouwd als vervangingsinkomsten in de fiscale zin van het woord. Het sociaal verzekeringsfonds bezorgt de zelfstandige hiervoor een fiscale fiche 281.50. Op basis van deze fiche moeten crisis-overbruggingsuitkeringen aangegeven worden in deel 2 van de aangifte personenbelasting, net als de winsten of de baten. In de mate dat de uitkeringen de netto winsten of baten van de 4 voorgaande jaren niet overschrijden, worden ze afzonderlijk belast aan 16,5%; het gedeelte dat deze grens eventueel overschrijdt, wordt gezamenlijk belast tegen het progressief tarief.   

Het heropstart-overbruggingsrecht wordt wél gezien als vervangingsinkomen. Bijgevolg wordt het belast tegen het progressieve tarief en zijn er geen sociale bijdragen op verschuldigd. Voor deze inkomsten bezorgt het sociaal verzekeringsfonds een fiche 281.18 op basis waarvan de inkomsten moeten aangegeven worden in deel 1 van de aangifte personenbelasting (Vak IV Wedden, lonen…)

Bedrijfsleiders: de door bedrijfsleiders ontvangen uitkeringen crisis-overbruggingsrecht en heropstart-overbruggingsrecht worden belast als vervangingsinkomsten tegen het progressieve tarief. Op deze uitkeringen zijn geen sociale bijdragen verschuldigd.

Zij zullen van het sociaal verzekeringsfonds eveneens een fiche 281.18 ontvangen op basis waarvan de uitkeringen moeten aangegeven worden in vak IV van deel 1 van de aangifte personenbelasting.

Meewerkende echtgenoten: de uitkeringen die meewerkende echtgenoten ontvangen in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht, zijn niet belastbaar. Ze moeten daarom niet vermeld worden in de belastingaangifte.

Meewerkende echtgenoten betalen dus noch belastingen, noch sociale bijdragen op het crisis-overbruggingsrecht en het heropstart-overbruggingsrecht.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!