Buitenlands onroerend goed: verplicht tijdig uit eigen beweging aan te geven!

In onze nieuwsbrief van februari werd deze verplichting reeds aangehaald: Buitenlands of Belgisch onroerend goed: tot 3 000,00 euro boete bij niet-naleving aangifteverplichtingen!

Gezien de hoge boetes die hieraan verbonden kunnen zijn, willen we nog even benadrukken wat precies binnen welke termijn moet aangegeven worden.

Binnen 30 dagen (ten vroegste 27 maart 2021): de ingebruikname van een nieuwbouw, einde verbouwingswerken, wijziging van de exploitatie…van een buitenlands onroerend goed.

Binnen de vier maanden (ten vroegste 30 juni 2021): de verwerving of vervreemding van een buitenlands onroerend goed na 31/12/2020 (uitgezonderd nieuwbouw)

Uiterlijk op 31 december 2021: belastingplichtigen die op 31/12/2020 reeds houder waren van een zakelijk recht op een buitenlands onroerend goed (met uitzondering van nieuwbouw). Belastingplichtigen die in hun aangifte met betrekking tot inkomstenjaar 2019 of 2020 reeds buitenlandse onroerende inkomsten aangeven, zullen door de fiscus gecontacteerd worden met de vraag om de nodige gegevens te verstrekken.

De aangifte moet gebeuren bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, hetzij

  • per brief: ter attentie van Administratie Opmetingen en Waarderingen, Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33 bus 55, 1030 Brussel
  • per mail: foreigncad@minfin.fed.be
  • online (vanaf juni 2021): www.myminfin.be

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

  • Een beschrijving van het onroerend goed
  • Land en adres waar het onroerend goed gelegen is
  • De normale verkoopwaarde of de aankoopprijs van het onroerend goed + het jaar van aankoop
  • Eventuele verbouwingsuitgaven die gedaan werden aan een gebouwd onroerend goed
  • De oppervlakte van een ongebouwd onroerend goed (grond)


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!