Buitenlands of Belgisch onroerend goed: tot 3 000,00 euro boete bij niet-naleving aangifteverplichtingen!

Momenteel worden onroerende inkomsten van niet verhuurde, in het buitenland gelegen onroerende goederen (die niet de eigen woning zijn), zwaarder belast dan vergelijkbare onroerende goederen die in België gelegen zijn.

Daarom keurde De Ministerraad een voorontwerp van wet goed om ook aan de betreffende in het buitenland gelegen onroerende goederen een (Belgisch) kadastraal inkomen toe te kennen. Op die manier kunnen deze onroerende goederen op dezelfde manier belast worden als inkomsten van in België gelegen onroerend goed.

De Administratie moet hiervoor op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijk onroerend goed.

Daarom wordt aan de betrokken belastingplichtigen de verplichting opgelegd om elke verwerving of vervreemding van een in het buitenland gelegen onroerend goed uit eigen beweging aan te geven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere kadaster). Dit moet gebeuren binnen de 4 maanden vanaf de verwerving of de vervreemding.

Wie op 31 december 2020 al een dergelijk onroerend goed heeft, krijgt tot 31 december 2021 de tijd om de aangifte te doen. Wie dergelijke inkomsten reeds aangeeft in de personen- of rechtspersonenbelasting zal, naar verluidt, in de loop van dit jaar zelf door de Administratie uitgenodigd worden om de nodige gegevens te verschaffen.

In de bestaande regeling moet men reeds spontaan aangifte doen van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot in België gelegen onroerend goed:

  • Bij de ingebruikname of verhuring van een nieuw opgericht of herbouwd onroerend goed
  • Bij de voltooiing van de werken aan gewijzigde gebouwde onroerende goederen
  • Bij de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen
  • Bij de ingebruik- of buitengebruikstelling, of wijziging van materieel en outillage

De aangifte moet gebeuren binnen de dertig dagen volgend op de gebeurtenis. Dezelfde aangifte wordt nu ook van toepassing verklaard ten aanzien van in het buitenland gelegen onroerend goed!

Bij niet naleving van deze aangifteplicht voorziet het voorontwerp in een administratieve boete van minstens 250,00 tot maximaal 3 000,00 euro. Volgens de bestaande regeling kunnen overtredingen met betrekking tot Belgisch onroerend goed beboet worden met een administratieve boete van 50,00 tot 1 250,00 euro. Ten aanzien van in België gelegen onroerende goederen gaat de boete nu echter ook omhoog naar 250,00 tot 3 000,00 euro!


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!