BTW-tarief 6% bij afbraak en heropbouw woningen: uitbreiding mits strikte voorwaarden

In onze vorige nieuwsbrief werden al een aantal nieuwe fiscale maatregelen vermeld die de nieuwe regering in petto heeft.

De afbraak en heropbouw van gebouwen die bestemd zijn voor privébewoning en gelegen zijn in 32 centrumsteden van het land, genieten reeds het verlaagd BTW-tarief van 6%. Dit verlaagd tarief zal gedurende twee jaar (2021 en 2022) uitgebreid worden tot heel het Belgisch grondgebied.

Uit het ontwerp van nieuwe programmawet blijkt dat deze uitbreiding enkel geldt indien aan een aantal strikte voorwaarden voldaan is. Aan de bestaande regeling inzake afbraak en heropbouw in de 32 opgesomde steden wordt niet geraakt. Aan deze regeling worden geen beperkende of bijkomende voorwaarden gesteld.

Tijdelijke uitbreiding naar het hele Belgische grondgebied mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • De bouwheer moet een natuurlijk persoon zijn
  • De heropgebouwde woning moet bestemd zijn voor bewoning door de bouwheer die er zonder uitstel zijn domicilie zal hebben
  • Het gebouw moet als enige en eigen woning van de bouwheer worden gebruikt. Andere woningen die de bouwheer verwerft via erfenis doen geen afbreuk aan deze voorwaarde
  • De BTW moet opeisbaar worden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming van de woning
  • De totale bewoonbare oppervlakte van de woning mag niet meer dan 200 m² bedragen, ongeacht of het om eengezinswoningen, dan wel om appartementen gaat! Bij appartementen worden terrassen en balkons buiten beschouwing gelaten; bij woningen worden ingebouwde, losse of aangebouwde garages niet meegeteld

De voorwaarden van de maximale oppervlakte en de enige/eigen woning van de bouwheer moeten gerespecteerd worden gedurende 5 jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikname door de bouwheer. Zo niet zal het genoten belastingvoordeel prorata temporis teruggestort moeten worden.

De bestaande regeling wordt ook uitgebreid tot het hele grondgebied wanneer de bouwheer na uitvoering van de werken het onroerend goed verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor of wanneer de woning wordt verhuurd in het kader van een beheersmandaat dat de bouwheer aan een sociaal verhuurkantoor heeft toegekend. Deze bestemming moet gedurende 15 jaar gerespecteerd worden. Hier geldt geen voorwaarde inzake maximumoppervlakte!

De bestaande regeling wordt ook tijdelijk uitgebreid tot de “levering” van woningen met bijhorend terrein. In dit geval zal de bouwheer na afbraak en heropbouw het onroerend goed verkopen. Ook hier moet de BTW op de levering opeisbaar worden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Opnieuw is vereist dat de woning de enige/eigen woning wordt van de koper/natuurlijke persoon die er ook weer onmiddellijk zijn domicilie vestigt en mag de bewoonbare oppervlakte niet meer dan 200 m² bedragen.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments