Bescherming gezinswoning nu ook voor zelfstandigen in bijberoep

Het uitoefenen van een zelfstandige beroepsactiviteit houdt persoonlijke risico’s in, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van beslag op de woning van de zelfstandige. Gezien de trauma’s waartoe dit risico kan leiden, is het een rem op de oprichting, ontwikkeling en overdracht van ondernemingen. De overheid wil die rem gedeeltelijk wegwerken door het de zelfstandige mogelijk te maken zijn privéwoning voor bepaalde schuldeisers veilig te stellen.

Voorheen konden alleen natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen genieten van deze bescherming van hun woning-hoofdverblijfplaats. Dankzij een recente aanpassing van de wet is deze regeling ook mogelijk voor zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die nog beroepsactief zijn na hun pensionering. De wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake kmo's (wijziging van de wet van 25 april 2007) is inwerking getreden vanaf 13 februari 2014.

Om zijn hoofdverblijfplaats te beschermen, moet de zelfstandige een verklaring van onvatbaarheid voor beslag afleggen bij een notaris van zijn keuze. Voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit uitoefenen in de woning waar ze hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, zijn er specifieke bepalingen. Onder andere kan de hele woning onbeslagbaar worden gemaakt als het beroepsgedeelte minder dan 30% bedraagt, anders kan enkel het privégedeelte onbeslagbaar worden verklaard.

De bescherming blijft ook na het verlies van de hoedanigheid van zelfstandige ten gevolge van een faillissement geldig. Dit is nu ook het geval bij verandering of stopzetting van de zelfstandige activiteit.

Voor meer informatie hierover kan u steeds terecht bij uw dossierverantwoordelijke.

Bron: Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's, FOD Economie
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!