Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering

De regering wil het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering aanmoedigen en voert hiervoor een fiscaal voordeel in.

Indien aan al de voorwaarden en modaliteiten voldaan is, kunnen premies betaald vanaf 1 september 2019 tot een maximum van 310,00 euro recht geven op een belastingvermindering van 40%. Dit komt dus overeen met een maximale belastingvermindering van 124,00 euro op jaarbasis.

De verzekeraar zal hiervoor een fiscaal attest 281.63 afleveren.

Deze premies geven recht op een belastingvermindering en zijn derhalve niet aftrekbaar als beroepskost, zelfs al worden bepaalde risico’s uit de beroepssfeer gedekt.

Enkele van de voornaamste modaliteiten:

-      Het moet gaan om een individueel afgesloten verzekering

-      De verzekerde personen omvatten de verzekeringsnemer, diens samenwonende echtgenoot of partner en de inwonende en gedomicilieerde personen

-      In de wet staat een opsomming van de verplicht te dekken geschillen (vb. arbeidscontract, sociaal statuut zelfstandige, verbintenissen uit overeenkomsten, fiscaliteit …)

-      Er zijn specifieke regels omtrent wachttijden

-      Het maximumbedrag van de waarborg moet minstens 13 000 euro per geschil bedragen bij burgerlijke zaken en 13 500 euro bij strafzaken

-      De gedekte kosten omvatten kosten van erelonen van advocaten, deskundigen, technisch adviseurs, bemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, procedures, …)

 

Bestaande rechtsbijstandsverzekeringen die indien nodig aangepast worden, komen ook in aanmerking voor deze belastingvermindering.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!