Auteursrechten

Compensatie voor gemiste auteursrechten

De wet van 4 juli 2021 betreffende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie voorziet voor bepaalde auteurs en uitvoerende kunstenaars een compensatie voor de minderinkomsten uit auteursrechten als gevolg van de Covid-19-pandemie. Het gaat enkel om natuurlijke personen en eenpersoonsvennootschappen die in 2020 en 2021 minder inkomsten behaalden uit openbare uitvoeringen en openbare opvoeringen.

Fiscaal stelsel auteursrechten niettemin onder druk!

In een eerste rapport van de Hoge Raad van Financiën pleit de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit voor een volledige afschaffing van het fiscale regime met betrekking tot auteursrechten. Ze zijn immers van mening dat de aard van een economische activiteit niet de belastingdruk erop moet beïnvloeden. Bovendien geldt dit regime in de praktijk voor een veel ruimere doelgroep dan oorspronkelijk was bedoeld.

Uit een voorontwerp van wet blijkt alvast dat de Administratie strenger zal toezien op het fiscaal stelsel van de auteursrechten. De verplichting om auteursrechten op individuele fiches te verantwoorden, krijgt voortaan een wettelijke grondslag. De sanctie voor het niet indienen van de fiches is de toepassing van de bijzondere aanslag voor geheime commissielonen in de vennootschapsbelasting; in de personenbelasting zullen de betaalde vergoedingen niet als beroepskost aftrekbaar zijn. Dit geldt voor inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2021 tijdens een belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is aan het aanslagjaar 2022.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!