Alternatief bewijs voor intracommunautaire levering

In onze nieuwsbrief van juni 2016 kon u reeds nalezen welke de voorwaarden zijn opdat een verkoop van goederen, aan een BTW-plichtige uit een andere lidstaat, onder een vrijgestelde intracommunautaire levering kan vallen.

In het verleden was het hierbij vaak moeilijk om het bewijs te leveren dat de goederen effectief vervoerd werden naar een andere lidstaat. Via alternatieve bewijsvoering kon men proberen aan te tonen dat het vervoer effectief had plaatsgevonden. In de praktijk zorgde dit echter vaak voor problemen.

Sinds 1 juli 2016 heeft de administratie de bewijsregels voor de intracommunautaire levering versoepeld. Het zogenaamde “bestemmingsdocument” volstaat als alternatief bewijsmiddel. Een conform opgesteld en ondertekend bestemmingsdocument wordt geacht juist te zijn tot de BTW-administratie het tegendeel levert. Er moeten een aantal verplichte vermeldingen in opgenomen worden zoals:

  • de naam van leverancier en klant;
  • het adres van leverancier en klant;
  • het BTW-nummer van leverancier en klant;
  • een beschrijving van de geleverde goederen.

 

Een voorbeeld van een dergelijk bestemmingsdocument kan opgevraagd worden via onderstaande link of via uw dossierbeheerder.

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=4da751db-7938-42b1-8b27-463c51cd341a#findHighlighted

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!