Aftrek autokosten: gewijzigde regels vanaf 2020

De fiscale aftrek van personenwagens wordt tot nu toe bepaald aan de hand van volgende tabel op basis van het type brandstof en de CO²-uitstoot:

Aftrek%        Diesel CO² gram     Benzine CO² gram

120%           0                              0

100%           1 tem 60                  1 tem 60

90%             61 tem 105 gr          61 tem 105 gr

80%             106 tem 115 gr        106 tem 125 gr

75%             116 tem 145 gr        126 tem 155 gr

70%             146 tem 170 gr        156 tem 180 gr

60%             171 tem 195 gr        181 tem 205 gr

50%             >195 gr                    >205 gr

Vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020 geldt een nieuwe berekeningsmethode voor de CO²-aftrekbeperking. Die wordt voortaan individueel per auto berekend met de volgende formule:

120% - (0,5 x coëfficiënt volgens brandstoftype x CO²-uitstoot)

Coëfficiënt    Type brandstof

1                    Diesel

0,95               Benzine, LPG

0,90               Aardgasmotor (CNG) met fiscale PK < 12

 

Voorbeeld: dieselwagen met 120 g CO²-uitstoot:

120% - (0,5 x 1 x 120 CO²-uitstoot) = 60 %

  

Als buitengrenzen gelden: minstens 50% en maximaal 100%

Uitzondering: de kosten van een wagen met een CO²-uitstoot van 200 gram of meer zijn slechts 40% aftrekbaar.

De 120% aftrek voor elektrische voertuigen verdwijnt.

 

Nieuw: deze regels gelden voortaan ook voor de brandstofkosten

Tot nu toe geldt voor de brandstofkosten zowel in de personen- als vennootschapsbelasting een eenvormig aftrekpercentage van 75%.
Voortaan zijn ook de brandstofkosten onderworpen aan hetzelfde CO²-aftrekbeperkingspercentage als de andere kosten. Elke tankbeurt zal dus afzonderlijk moeten kunnen toegewezen worden aan het betreffende voertuig.

De intrestkosten blijven echter 100% aftrekbaar.

Fake hybridewagens aangekocht na 1 januari 2018:

Het gaat om een oplaadbaar hybridevoertuig uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO² per kilometer. Deze wagens zijn zowel uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig.

De berekening van het aftrekpercentage zal hier gebeuren aan de hand van de CO²-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat uitsluitend is uitgerust met een brandstofmotor. Indien een dergelijk voertuig niet bestaat, wordt de uitstootwaarde van het betreffende voertuig vermenigvuldigd met 2,5.
Voertuigen van vóór 1 januari 2018 vallen niet onder deze strengere regels.

De nieuwe berekeningsmethode geldt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting!

In de personenbelasting speelt echter nog altijd de uitzondering voor voertuigen uiterlijk aangeschaft op 31 december 2017: hiervoor is het aftrekpercentage altijd minstens 75%.

Tot voor kort vermeldde de DIV het CO²-uitstootgehalte van een wagen op het inschrijvingsbewijs. Sinds 1 juli 2019 is dat niet langer het geval. Het CO²-gehalte kan worden geraadpleegd via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer (via “Mijn voertuig, mijn plaat” kan de administratieve status van het voertuig opgevraagd worden door het chassisnummer in te vullen) en wordt ook vermeld op de gelijkvormigheidsattesten.

aftrek autokosten


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments