Aankopen van goederen in het buitenland door “vrijgestelde BTW-plichtigen” of door niet BTW-plichtigen

Het doorgeven van je Belgisch ondernemingsnummer kan vergaande gevolgen hebben!

Wie?

  • Vrijgestelde kleine ondernemingen 
  • Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben bijv. vrije beroepen
  • belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen


Waarover gaat het?

Zij zijn niet BTW-plichtig. Bijgevolg moet er op hun omzet of ontvangsten geen BTW aangerekend worden. Anderzijds kunnen ze de BTW op hun aankopen/onkosten niet recupereren.

Bij aankopen van goederen in het buitenland geven zij bij voorkeur hun ondernemingsnummer NIET door. In België is een ondernemingsnummer op dezelfde manier samengesteld als een BTW-nummer. De buitenlandse leverancier zal het ondernemingsnummer ten onrechte beschouwen als een Belgisch BTW-nummer en een factuur uitreiken met verlegging van BTW. Dat wil zeggen dat er geen buitenlandse BTW wordt aangerekend, maar dat de afnemer zelf de BTW zal moeten voldoen via zijn Belgische BTW-aangifte. De afnemer is in principe vrijgesteld van BTW. In dit geval zal er dus “een bijzondere BTW-aangifte moeten gebeuren”.

VERGAANDE GEVOLGEN

Wanneer deze personen hun ondernemingsnummer toch doorgeven in het buitenland, maken zij onherroepelijk de keuze om gedurende 2 jaar op al hun intracommunautaire aankopen zelf de BTW te betalen in België. Zij zullen gedurende twee jaar elk kwartaal een bijzondere BTW-aangifte moeten indienen. Via deze aangifte moeten ze de BTW op hun buitenlandse aankopen doorstorten aan de schatkist; ze kunnen deze BTW uiteraard niet terugvorderen.

Sanctie bij niet indiening van de bijzondere aangifte

Wanneer deze nalatigheid wordt vastgesteld door de administratie, moet de verschuldigde BTW alsnog betaald worden, verhoogd met intresten.

De boete voor het niet indienen van de aangifte bedraagt bovendien 1.000 euro!

Wat te doen bij ontvangst van een foutieve factuur?

Wanneer je een factuur ontvangt waarop de BTW ten onrechte is verlegd, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier. Vraag een creditnota en een nieuwe factuur waarop buitenlandse BTW wordt aangerekend.

ENKEL VAN TOEPASSING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN: wanneer een kleine onderneming diensten aan haar laat verstrekken door een niet in België gevestigde belastingplichtige, moet ze haar BE identificatienummer meedelen aan de dienstverrichter. Ze zal een bijzondere BTW-aangifte moeten indienen uiterlijk de 20ste dag van de maand, volgend op het kalenderkwartaal waarin ze de dienst heeft ontvangen.

Belangrijk!

Val je onder één van deze categorieën belastingplichtigen en krijg je te maken met aankopen van goederen of diensten in de Europese Unie (buiten België), neem dan even contact op met ons.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments