Aangifte personenbelasting: tijdig indienen is een absolute must!

Tot ongeveer een jaar geleden was er in de wet enkel sprake van een belastingverhoging in geval van een niet-aangifte of een onvolledige of onjuiste aangifte.

De wet van 30 juni 2017 houdende maatregelen in strijd tegen de fiscale fraude schrijft echter voor dat een belastingverhoging ook kan worden opgelegd bij de laattijdige indiening van een aangifte.

Indien een aangifte laattijdig wordt ingediend, kan de fiscus bovendien een ambtshalve aanslag vestigen. Dit houdt in dat de bewijslast in principe wordt omgekeerd. Het is dan aan de belastingplichtige om het bewijs te leveren van zijn juiste inkomsten.

Verzamel dus al je fiscale attesten en inkomstenfiches en bezorg ze aan je boekhouder. Als blijkt dat er nog documenten ontbreken, kan er nog tijdig een duplicaat aangevraagd worden. Alleen op die manier kan een tijdige indiening van je aangifte gegarandeerd worden.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments